Dorp de Hoeve.nl
Welkom op www.dorpdehoeve.nl | De site met nieuws en actualiteiten uit De Hoeve
Bootcamp De Hoeve
Het Koor Van De Hoeve
OBS de Klaeter
Kerkje van De Hoeve
De Hoeve
KC De Hoeve
Ouderensoos De Hoeve
De Hoeve
Klaeterlaene
Bootcamp De Hoeve
kabouters

Contact

De bestuursleden (klik HIER voor meer informatie over Plaatselijk Belang)

Kees Elderenbosch

Voorzitter ad interim: Kees Elderenbosch,
Klaeterlaene 1, 8394 VT De Hoeve
tel.: 0561 432662
email:kees@elderenbosch.nl
taken:


 • Voorzitter ad interim
 • Maandelijkse info Ooster Wester
 • Contact VKD (Vereniging Kleine Dorpen)
 • Contact Soos
 • Contact Doarpswurk
 • Contact OBS De Klaeter
 • Contact Woningstichting
 • Vergaderingen VKD (n.a.v. onderwerp)
 • Wonen
 • Stichting Dorpshuis (met Hen)

 

Hen Le Duc

Secretaris: Hen Le Duc,
Jokweg 65, 8394 VN De Hoeve
tel.: 0561 431809
email: info@leduccinjee.nl
taken:

 • Secretaris
 • Agenda
 • Notulist
 • Werkschema
 • Jaarverslag
 • Statuten
 • Contact Gemeenteraad / B&W en dorpencoördinator
 • Werkgroep Behoud De Klaeter
 • Stichting Dorpshuis (met Kees)
 • Contact Ooster Wester
 • Social media
 • Dorpswebsite:www.dorpdehoeve.nl
 • Vergaderingen VKD (n.a.v. onderwerp)

Vroukje Bakker

Penningmeester: Vroukje Bakker

Vinkegavaartweg 10, 8394TC De Hoeve

tel.: 0561 432300

email: vroukjebakker@gmail.com

 • Penningmeester
 • Jachtgelden
 • Eigendommen Plaatselijk Belang
 • Ledenadministratie
 • Lidmaatschapkaarten (met Hen)
 • Voorbereiding nieuwjaarsreceptie
 • Begroting
 • Contact bodes
 • Ledenlijst
 • Contact onderhoud kerkhof
 • Vergaderingen VKD (n.a.v. onderwerp)

 


Eddy

Bestuurslid: Eddy Lania, Klaeterlaene 2, 8394 VT De Hoeve
tel.: 06 11649229
email: eddylania1@gmail.com
taken:

 • Contact Groencommissie
 • Contact wifi / internet
 • Werkgroep Behoud De Klaeter
 • Publicatieborden
 • Wonen
 • ToekomstWonen.nu
 • Vermilion
 • Werkgroep verkeer
 • Vergaderingen VKD (n.a.v. onderwerp)

Jacob Bosma

 

Bestuurslid: Jacob Bosma, IJkenweg 23, 8394 TA De Hoeve
email: jacob_bosma@orange.nl
taken:

 • Contact Staatsbosbeheer (met Koen)
 • Contact IJsclub
 • Contact Speeltuincomm. Het Apenhuis
 • Vergaderingen VKD (n.a.v. onderwerp)

Bestuurslid: Harm van der Draai, Klaeterlaene 15, 8394 VT De Hoeve
tel: 0561 431947
email: ikkkke6@hotmail.com
taken:

 • Contact Mollenvanger
 • Contact Jachtcombinatie
 • Jachtgelden
 • Plaatsing Kerstboom
 • Carbid schieten
 • Eigendommen PB /gereedschap
 • Vergaderingen VKD (n.a.v. onderwerp)

 


Bestuurslid: Elize Koopman
IJkenweg 34, 8394 TA De Hoeve
tel.: 0561 441490
email: elidolf@hotmail.com

l
taken:

 • Contact KC De Hoeve
 • Contact Commissie Volksspelen / Dorpsfeest
 • Contact Activiteiten Commissie
 • Vergaderingen VKD (n.a.v. onderwerp)

 

Terug naar quickmenu


Nieuwe inwoners

Binnenkort komen Joris Benschop en Geertje Korf in De Hoeve wonen, op Ratellaan 4. Zijj willen graag kennismaken met hun aanstaande dorpsgenoten.

Ze wonen nu nog in Amersfoort, en vanwege de staat van hun aanstaande woning zal het wel even duren voor ze "over" kunnen. Ze zullen de komende tijd dus nog relatief weinig in De Hoeve aanwezig zijn; dat maakt het voor hen lastiger om hun aanstaande dorpsgenoten te leren kennen. Met de HIER te downloaden brief stellen ze zich akvast aan u voor.

 

Terug naar quickmenu


Cursus Digitale Vaardigheden

In het kader van "Langer thuis in eigen dorp" heeft ToekomstWonen.nu in samenwerking met Seniorweb een aantal cursussen voor u samengesteld. We kunnen vandaag de dag niet meer om de computer, laptop, tablet en smartphone heen. Ook van u als (toekomstige) senior worden meer en meer digitale vaardigheden gevraagd. Moderne veiligheidsmiddelen als rookmelders werken al met Apps die u op uw smartphone waarschuwen bij rookontwikkeling in uw huis. Maar ook afspraken met zorgverleners gaan in de toekomst meer en meer digitaal.


Deze cursussen worden half oktober gestart voor bewoners van De Hoeve, Oldeholtpade, Nijeholtpade en Oosterstreek. De cursussen worden gehouden in 't Hokkien in De Hoeve en MFC Nije Stienze in Nijeholtpade. Als er onvoldoende belangstelling binnen het dorp voor een cursus bestaat zullen we gezamenlijke groepen maken. De groep bestaat uit maximaal 6 tot 8 deelnemers.  


Als u over een eigen Tablet (iPad of Samsung) beschikt kunt u deze meenemen naar de cursus. Als u (nog) niet beschikt over een eigen Tablet kunt u gedurende de cursusperiode (8 weken) er ééntje lenen. 

We maken onderscheid tussen Apple gerichte cursussen, t.w. 

 • Basiscursus Apple iPad, 
 • Vervolgcursus Apple iPad en 
 • Cursus Apple iPhone 

en cursussen gericht op Samsung tablets t.w.

 • Basiscursus Samsung tablet 
 • Vervolgcursus Samsung tablet
 • Cursus Samsung Smartphone 

Daarnaast wordt er een

 • basiscursus Windows algemeen en een
 • vervolgcursus Windows aangeboden.

Hiervoor heeft u een eigen computer thuis nodig.

We zullen een kleine eigen bijdrage van u vragen. Het aanbieden van deze cursussen wordt mede mogelijk gemaakt door een schenking van Vermilion Energy.

 

Download HIER het aanmeldformulier!


U kunt het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier uiterlijk 1 oktober a.s. inleveren bij Eddy Lania, Klaeterlaene 2.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Eddy Lania (eddylania1@gmail.com) - 06 11 64 92 29

Terug naar quickmenu


Willewarkers

Hier kunt u de klussen vinden waarop u als willewarker (vrijwilliger) kunt intekenen.

Klik op de knop "Beschikbaar / Niet beschikbaar" hieronder en overleg via de email wat u wanneer aan de klus zou kunnen / willen doen.

 

Wanneer u via email al benaderd bent en het is u niet mogelijk iets in deze klus te betekenen, laat dit dan ook even via onderstaande knop weten.

 

De Klus:

Is er nog een schoolverlater die een zakcentje wil verdienen met onkruidwieden?.

 

Je kan je aanmelden bij ......... door op de knop "Beschikbaar /Niet beschikbaar" te klikken

of bel Rinske Schaaf, Jokweg 7 met onderstaand telefoonnummer.

Beschikbaarheidsknop

Je kan even bellen met

0561 432155

Terug naar quickmenu


Tweets door "@dorpdehoeve"

 

Terug naar quickmenu


Het bevorderen van de plaatselijke belangen

De vereniging Plaatselijk Belang De Hoeve heeft als doel: het bevorderen van de plaatselijke belangen van het dorp, in de ruimste zin van het woord.
Het bestuur bestaat uit 7 leden, afwisselend 1 maal per 3 jaar verkiesbaar.
Twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering in ’t Hokkien.

Lees en/of download HIER pdf de statuten van de vereniging.

 

Foto's van Plaatselijk Belang die eerder op deze website stonden zijn hier rechts te zien door te klikken op onderstaand webalbum.

 

ook jij Neem de Hoeveweg Jij ook zestig

 

webalbum PB
Plaatselijk Belang

 

Terug naar quickmenu


Geen 18 - Geen alcohol

Geen 18

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut géén alcohol kunnen verkrijgen in 't Hokkien.

 

Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om jullie te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid is er door het NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden een website ontwikkeld .

Door het lezen van wat teksten en het bekijken van wat filmpjes op deze website (http://www.nocnsf.nl/iva) ben je in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in dorpshuis 't Hokkien.

 

Wanneer je de teksten hebt gelezen en de filmpjes hebt gezien ben je in staat om een eenvoudige de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. Je ontvangt dan het certificaat "Verantwoord Alcohol Schenken".

 

Vraag aan jou: Stichting Dorpshuis De Hoeve vraagt je vriendelijk of je af en toe tijd wil steken in het draaien van bardiensten in 't Hokkien. Door jouw inzet kunnen mensen na het sport, spel, zang of andere activiteit gezellig met elkaar genieten van een drankje en een hapje. Hartstikke goed en belangrijk werk!


Wanneer je de test doet (waar we natuurlijk op hopen) vul dan bij E-mailadres barverantwoordelijke het adres van Cobie de Boer in (j.de_boer@hetnet.nl).


We wensen je veel succes bij het maken van de test en veel plezier bij het draaien van jullie bardiensten!

ook jij Neem de Hoeveweg ook jij zestig KOM OP DE FIETS

Terug naar quickmenu


Klik HIER om Ruilverwonings Bevolkingsonderzoek De Hoeve te downloaden.

Klik HIER om de uitnodiging voor de voorjaarsledenvergadering te downloaden (incl. notulen najaarsledenvergadering 2016)

 
Advertenties
Hoofdplak

Jumbo Noordwolde

Jumbo De Jong
Meulenpassage
Industriestraat 18

8191 AG Noordwolde

Tel:0561 438610
Website


Jumbo Wolvega

Jumbo Wolvega
Markt 71

8471 AS
Wolvega

Tel:0561 612771
Website


Paula's Pet Store

Kontermansweg 31

8394 VP De Hoeve
Tel.06 12490773

Facebook
website
email adres


Esdoorn De Esdoorn
Meubelmakerij
Schuttevaerstr. 50
8471 ZZ Wolvega
Tel. 0561 446679
Fax.0561 446330
website
email adres

schoorsteenwacht

Schoorsteenvegen

Dakgoot reinigen

Onderhoud mech.ventilatie

Vuurslag de Schoorsteenwacht

Uw Specialist

ASPB gecerificeerd

Website

 


Peter van Hes Hagenspesialist

website

email

Hamersweg 30, 8476 ET, Ter Idzard

Tel.: 06-10449861


Welkoop Welkoop Wolvega
Stationsweg 12
0561 612562
Website

De Friese Wouden werkt samen met u aan de beste zorg

 

website

Te.: 088 5126065www.tjongerkozijn.nl

Het adres voor oplossingen in kuststof producten

email


Van der Veer  
Tinweg 6  
8471XK   Wolvega
tel: 0561 - 61 23 17    
fax: 0561- 61 31 71   
email

http://www.vanderveerstallen.nl/Adverteren

Plus Gratis een kwart A5 advertentie

in dorpskrant
de Ooster-Wester samen voor slechts €30,00 per jaar. Een half A5 kost u €45,00 en een hele A5 heeft u al voor €70,00.

 

Neem HIER contact op.


 

NiceParty

- Licht & Geluid

- Drive-in show

- Enorme

- muziekcollectie

 

Voor boekingen of contact: Koos Bakker

Telefoon: 06-54225461

email: info@niceparty.nl


IJkenweg 11

De Hoeve

 

06-22038215

 

Facebook


Word lid

Van vrijwel alle families in De Hoeve is er wel iemand lid van Plaatselijk Belang.

 

 

Een lidmaatschap voor de partner of familielid is slechts €11.00

Klik HIER voor lidmaatschap-formulier.


Kom op de fiets!

Verder is fietsen goed voor je conditie, je welbevinden, je portemonnee.

Fietsen is duurzaam, voorkomt stress,

geluidsoverlast en werkt ontspannend, zeker in zo'n prachtige omgeving als
De Hoeve. Kom dus naar school of naar

't Hokkien op de fiets!


Rij 30