Dorp de Hoeve.nl
Welkom op www.dorpdehoeve.nl | De site met nieuws en actualiteiten uit De Hoeve
Bootcamp De Hoeve
Het Koor Van De Hoeve
OBS de Klaeter
Kerkje van De Hoeve
De Hoeve
KC De Hoeve
Ouderensoos De Hoeve
De Hoeve
Klaeterlaene
Bootcamp De Hoeve
kabouters

De Klaeter

Algemene informatie over De Klaeter

 

Albert Kuiper Een belangrijke persoon voor de vestiging van de school in De Hoeve was Albert H. Kuipers. Hij was onder andere veenbaas en landbouwer en de grondlegger van de eerste en enige school in De Hoeve. Uit zijn naam en die van 68 andere mensen werd er een verzoek gedaan bij de provincie. Albert H. Kuipers had veel land en stelde een stuk beschikbaar voor de bouw van de
school. De gemeente was het er niet zo erg mee eens: "Dan konden er nòg wel eens dertien scholen in Weststellingwerf gesticht worden en dan zou de openbare school in Steggerda overbodig worden". Maar ook de centen was een moeilijk punt: "de hoofdelijke omslag zou te zwaar drukkend worden". Maar de provincie zag in dat er voor zo'n 70 kinderen van tussen de vijf en twaalf jaar wel een school moest komen. Vooral omdat de wegen op de winterdag onbegaanbaar waren en de kinderen zich dagelijks zo’n drie tot vijf uur door de modder moesten worstelen.

De Provincie heeft de gemeente aangezegd een school te bouwen op de daartoe aangeboden plaats. Dit speelde om en nabij de jaren 1873 en 1876.

 

Sinds de spannende strijd in 1983 en 1984 voor het voortbestaan van de openbare school in De Hoeve, heet de school De Klaeter. In die tijd had de school slechts 17 leerlingen. Nadat de provincie had besloten dat de school moest sluiten werd het voortbestaan van de school bevochten tot aan de Raad van State toe. Na de overwinning kreeg de school zijn huidige naam. De naam verwijst naar de Ratellaan die vroeger in de volksmond Klaeterlaene heette, maar destijds die naam van B&W niet officieel mocht dragen. Inmiddels is er wel een nieuwe Klaeterlaene. Tevens verwijst de naam van de school naar de altijd in beweging zijnde kinderen. Precies als de altijd in beweging zijnde bladeren van de klaeter (de ratelpopulier).

 

 

Vanaf 1 januari 2009 wordt het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf bestuurd door de stichting Comperio.

Ratelpopulier

Terug naar quickmenu


Medezeggenschapsraad


Leo Zijlstra (voorzitter), Baudy Stoffelsma (lid) vertegenwoordigen de ouders in de MR. Mirjan Klijnsma (lid) en Gerda Kaspers (lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) vertegenwoordigen het onderwijzend personeel. Schooldirecteur Ingrid van Veenis adviserend lid van de MR en in die rol altijd bij de vergaderingen aanwezig.
De MR vergadert ongeveer 6 à 7 keer per jaar en legt rekening en verantwoording af aan de ouders tijdens de zakelijke ouderavond die meestal in september/oktober wordt gehouden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, ouders kunnen hierbij dus aanschuiven. De vergaderdata vindt u op de tweewekelijkse klaeterinfo.


In de medezeggenschapsraad ontmoeten ouders, leerkrachten en schoolleiding elkaar om samen inhoud en vorm te geven aan de school. In overleg en samenspraak wordt schoolbeleid gemaakt. Alle betrokkenen hebben een gemeenschappelijk belang: met elkaar de beste keuzes maken die passen bij de eigen school.


De leden van de MR zijn:

Voorzitter: Leo Zijlstra,

Ijkenweg 15, 8394 TA De Hoeve

email: hijlkema-zijlstra@hetnet.nl

tel.: 0561 430346


Lid: Baudy Stoffelsma,

IJkenweg 37, 8394 TA De Hoeve

email: baudy.stoffelsma@gmail.com

tel.: 0561 430350

 

Werkgroep Behoud De Klaeter

 

Drie keer per jaar vergadert de MR met werkgroep "Behoud De Klaeter". Dit is een werkgroep van Plaatselijk Belang De Hoeve.
Deze werkgroep kent naast de de MR de volgende leden:

Hen Le Duc

Eddy Lania

Elize Koopman

Marcel Staring

Sasja Diever

(Secretaris Plaatselijk Belang)

(Bestuurslid plaatselijk Belang)

(Bestuurslid Plaatselijk Belang)

(Lid Plaatselijk Belang en Opleidingsdocent leraar basisonderwijs )

(Lid Plaatselijk Belang en Secretaris Oudervereniging)

 

De Oudervereniging


De oudervereniging bestaat uit een aantal door de ouders van onze school gekozen leden. De oudervereniging kan de medezeggenschapsraad adviseren maar ook wensen en vragen via de M.R. aan het gemeentebestuur kenbaar maken.
Bij ons op school vergaderen M.R. en oudervereniging 6 à 7 keer per jaar. Op deze vergaderingen worden allerlei schoolse zaken besproken die niet direct het lesgeven betreffen. Te denken valt o.a. aan feesten, sportdagen, schoolreizen, acties, schoolse aangelegenheden, enz.. De oudervereniging vertegenwoordigt de belangen van ouders en kinderen.


De leden van de oudervereniging zijn:

Voorzitter: Jantina Bosma,

Kontermansweg 25, 8394 VP De Hoeve.


Secretaris: Sasja Diever,

Jokweg 63, 8394 VN De Hoeve,

email: s.diever@kpnmail.nl

tel.: 0561 431558


Penningmeester: Esther Veurman,

Vinkegavaartweg 23, 8394 VS De Hoeve.


Lid: Rianne Verkuil,

Kontermansweg 35,8394 VP De Hoeve.


Lid: Anke Zijlstra,

IJkenweg 32, 8391 TN NOORDWOLDE FR.

Terug naar quickmenu


Klaeterjeugd speelt "Herrie op het eiland"

 

De Hoeve - De leerlingen van de openbare basisschool De Klaeter in De Hoeve brachten donderdagavond in het dorpshuis 't Hokkien de musical 'Herrie op het eiland' op de planken. Op donderdagmiddag was de voorstelling voor de inwoners en andere belangstellenden en 's avonds voor de ouders. Het stuk speelde zich af op een verlaten eiland vol avonturen. Uiteindelijk kwam een schip langs om de kinderen te redden. Voor de pauze speelden de leerlingen van groep 1 tot en met vijf en na de pauzes de leerlingen van groep 6 tot en met 8. Leuk was te zien dat de allerkleinsten soms spontaan even naar vader en moeder zwaaiden.

 

 

 

 

 

 

(Foto: Lenus van der Broek)


Terug naar quickmenu


move

 

Onderwijsconcept OBS De Klaeter

Op 1 september 2015 ging OBS De Klaeter van start met het onderwijsconcept "Talent in beweging"!
Samen onderzoeken waar talenten liggen. Hierbij kunnen de kinderen kiezen uit vier modules:


ICT,
sport,
natuur/cultuur
en
wetenschap/techniek.

 

 

Flyer

De Klaeter: openbare tablet-school in Weststellingwerf

“Talent in beweging”

Onze samenleving verandert snel en opgroeien in de 21ste eeuw vraagt nieuwe kennis en andere vaardigheden.

Technologische ontwikkelingen en allerlei soorten media, als ook een veranderende manier van sociale interactie vereisen aanpassing van het onderwijsconcept.

 

Tablets

De Klaeter speelt hier al in 2015 op in door tablets te gaan gebruiken bij het reguliere onderwijs ter ondersteuning van de basis- en zaakvakken. Kinderen leren zo om in een eigentijdse leeromgeving om te gaan met de vaardigheden die in de 21ste eeuw nodig zijn. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van digitale middelen motivatieverhogend werkt en betere leerprestaties tot gevolg heeft. Reden voor OBS De Klaeter om deze belangrijke stap, die het onderwijs rijker maakt, met ingang van het volgend schooljaar te zetten.

 

Talenten

Daarnaast gaat De Klaeter actief op zoek naar de talenten van de kinderen. Er worden wekelijks vier modules aangeboden, op het gebied van wetenschap & techniek, cultuur & natuur, sport en ICT. Deskundige gastsprekers of talentvolle vrijwilligers uit het dorp worden ingezet om de kennis over te brengen.

De modules worden groepsoverstijgend aangeboden. De kinderen kunnen op deze manier leren van elkaar en elkaars activiteiten.

Sport
Natuur en cultuur

Kortom: onderwijs voor een nieuw tijd. De Klaeter is er klaar voor! OBS de Klaeter, Talent in beweging!

ICT

Wetenschap en Techniek

 

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact op met de directeur van De Klaeter

Jokweg 14
8394 VL De Hoeve
0561432600
directie@deklaeter.nl

Terug naar quickmenu


Website van De Klaeter

Scrollen voor links en rechts en op en neer.

 

 

Scroll naar links en rechts

 

Oud papier

Zo’n 8 keer per jaar halen de ouders van obs De Klaeter het oud papier op in De Hoeve. De opbrengst komt ten goede aan de kinderen van onze basisschool. Wilt U het papier stevig ingepakt of gebundeld aan de weg zetten? De laatste tijd komt het wel eens voor dat het papier niet op de juiste manier gebundeld is, los aangeboden papier bezorgt de ophalers extra werk. Ook mag het papier niet in plastic tassen of zakken verpakt worden. Onze oud papier afnemer is hier niet blij mee en wij krijgen hierover vragen. Het oud papier wordt op de aangekondigde zaterdag vanaf 10 uur ’s morgens opgehaald.

U bewaart het oud papier toch ook voor onze school?

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Terug naar quickmenu


Opgave feestelijke ouderavond

Download HIERhet opgave formulier

 

 

 

 

Advertenties
Comperio

Stichting Comperio vormt een netwerk van 33 openbare basisscholen in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf.
website


Hoofddorp


Adverteren

Plus Gratis een kwart A5 advertentie

in dorpskrant
de Ooster-Wester samen voor slechts €30,00 per jaar. Een half A5 kost u €45,00 en een hele A5 heeft u al voor €70,00.

 

Neem HIER contact op.


Maak je partner of vriend(-in) ook lid

Lidmaat-
schap van Plaatselijk Belang kost slechts
€17.50 per

jaar dit is inclusief een abonnement

op de

Ooster Wester

Klik HIER voor het lidmaatschap-formulier.


Kom met de fiets!

Verder is fietsen goed voor je conditie, je welbevinden, je portemonnee.

Fietsen is duurzaam, voorkomt stress,

geluidsoverlast en werkt ontspannend, zeker in zo'n prachtige omgeving als
De Hoeve. Kom dus naar school of naar

't Hokkien op de fiets!